Toon bijdragen

Deze sectie stelt je in staat om alle bijdragen van dit lid te bekijken. Je kunt alleen de bijdragen zien waar je op dit moment toegang toe hebt.


Berichten - Metalen Mark ov Holland

Pagina's: 1 ... 15 16 [17] 18
241
Heidense kunst / AMEK
« Gepost op: mei 30, 2014, 07:13:45 pm »
Naar aanleiding van het topic over de stavenkerken e.d. open ik hier een topic over de AMEK: De Academie voor Middeleeuwse Europese Krijgskunsten. Dat is een organisatie die zich niet zozeer met heidendom bezighoudt maar meer met re-enactment en zwaardvechten als sportieve activiteit. Een aantal jaren geleden heb ik één van de docenten aldaar, te weten Mishaël Lopes Cardozo, gesproken over allerlei zaken die met name smeedkunst betroffen. Mishaël wist er behoorlijk wat over te vertellen en hij geeft er ook seminars over, met name betrekking hebbende op de geschiedenis en ontwikkeling maar hij geeft ook feitelijke trainingen. Het is wellicht eens een idee om wat contact te onderhouden met betrekking tot zaken die in het overlappende interessegebied vallen.
AMEK is wel een professionele organisatie dus ingeval moeten we het wel echt de moeite waard vinden (lees: er zal waarschijnlijk een vergoeding aan gekoppeld zitten).

Klik hier voor een doorverwijzing naar de AMEK-internetsite.       

242
Heidense kunst / Re: Hoe denken jullie hierover?
« Gepost op: mei 30, 2014, 06:58:09 pm »
Ik weet ook alweer van wie ik die stelling heb: dat was Mishael Lopes Cardozo. Hij is geen smid maar een krijgshistoricus en in die hoedanigheid aangesloten bij de AMEK; dat is, denk ik, ook wel een leuke club om contact mee te onderhouden voor de leden van Heidevlam. 

243
Heidense kunst / Re: Hoe denken jullie hierover?
« Gepost op: mei 30, 2014, 06:39:51 pm »
Volgens mij dragen die nokornamenten niet echt bij aan de stevigheid van de constructie, ze zijn per slot van rekening niet dragen of stuttend.
Ik denk dat juist die dingen een stukje culturele toevoeging zijn.

244
Heidense wetenswaardigheden / Re: Duiding van het heidendom
« Gepost op: mei 29, 2014, 08:25:08 pm »
Ik meen mij te herinneren dat de argumentatie in de andere artikelen die ik daarover ooit eens gelezen heb (ik moet dat soort bronnen eens wat beter vastleggen -zucht- ) met name de middeleeuwse klassenmaatschappij betrof: adel, kerk, boeren en burgerij. Er werd daar gesteld dat de Wanen overeenkomsten hebben met de Deva-Hindoegoden (iets wat ik een aantal van jullie ook wel eens heb horen opperen) en dat zij 'dus' een standenmaatschappij veroorzaken. Op zich niet heel vreemd, levensgoden staan oorlogsvoering in mindere mate voor en in lange tijden van vrede zullen natuurlijk bepaalde sociale structuren uitkristalliseren. De middeleeuwse standen worden trouwens ook weergegeven in het (tarot)kaartspel waarin de schoppen/zwaarden de adel voorstelt; de ruiten/pentakels de burgerij; de harten/kelken de geestelijkheid en de klaveren/staven stellen de boerenstand voor. Het kaartspel schijnt uit het nabije oosten te komen, meegenomen door zigeuners en Turkse huurlingen; als dit waar is dan zou één en ander inderdaad invloed uit zowel Sumerische als uit Indische hoek kunnen bevatten. Het is in mijn ogen best 'apart' te noemen dat een idee dat zich met name dáár ontwikkeld heeft zich híer zo expliciet in de maatschappij gemanifesteerd heeft (het idee zijnde vier standen opgedeeld in een 13 + 1 sociale klassen of treden op de maatschappelijk ladder). De grootste gemene deler lijkt dus die monotheïstische religie zijn, als ik even zo vrij mag zijn om de hele boel op één hoop te vegen.
Zoals ik bij jullie als bekend mag veronderstellen wordt in de geschriften over het oude Germaanse noorden ook een standenmaatschappij beschreven in ongeveer dezelfde indeling: Jærl/adel, Carl/boeren, Þrall/knechten plus nog 'specials' bestaande uit Gauði en Skalden.
Kelten kenden ook zoiets maar dat verschilt wel behoorlijk van al het bovengenoemde:
  • de bovenste klasse bestond uit stamhoofden (koningen/chiefs), meesterdichters, druïden en vaten (geen biervaten maar een soort helderzienden);
  • direct daaronder de klasse der meesterambachtslieden, juristen, artsen/medicijnmannen, geleerden en ook barden en 'gewone' dichters;
  • daar weer onder de boeren (grootgrondbezitters);
  • de vierde klasse waren de kleine boeren en ambachtslieden;
  • de laagste klasse waren de onvrijen (gevangenen, slaven e.d.)
  • en als laatste de fianna: krijgers die buiten de samenleving leefden in rondtrekkende groepen, soms ook met een eigen soort priesters.
(dit komt trouwens voor een groot deel uit mijn OBOD-mappen).

Die laatste klasse uit het Keltische rijtje is wel interessant: in het noorden van India bestaat een groep sadoes (i.e. Shiva-monnikken) die ook leven als krijgers. Meestal leven die lieden als een soort zwervers maar deze groep leeft in de natuur aan de voet van het Himalaya gebergte.     
Verder kenden de Kelten ook nog de sídhe-mensen: wat wij elven en dwergen zouden noemen.

Nederland kende sinds de Gouden Eeuw (en kent misschien soms nog steeds wel) iets soortgelijks:
  • de bovenste klasse van de oude adel en rijke kooplieden;
  • daaronder de klasse van herenboeren, professoren, bisschoppen, burgemeesters, rechters, hogere militairen en artsen;
  • de derde klasse welke bestond uit ambachtslieden, soldaten, pastoors, dominees, leraren, politieagenten en kleine boeren en
  • als laatste 'het gemeen', bestaande uit criminelen, oplichters, prostituees en bedelaars.
   
Later is dit in Nederland natuurlijk overgegaan in de zuilenmaatschappij, alhoewel ik het bovenstaande op gezette tijden ook nog wel eens de kop op zie steken waardoor we tegenwoordig in een soort wirwar van zuilen, klassen, kasten, standen en geïndividualiseerde toestand terecht lijken te zijn gekomen.

Al die klasse-maatschappij zaken lijken wel erg op elkaar maar verschillen op sommige specifieke punten echt sterk van elkaar.
Zo behoren in India geleerden en geestelijken sowieso altijd tot de bovenklasse (net als bij de Kelten) en werden Germanen, geheel klasse-onafhankelijk, altijd geacht een krijger te zijn.

245
Heidense kunst / Re: Hoe denken jullie hierover?
« Gepost op: mei 29, 2014, 07:08:37 pm »
Ze hebben allen vele daken xD

"Met uw opmerkend vermogen is niets mis, hartelijk dank voor  uw bijdrage."
 :tongue:

Maar, waar ik op doel is het volgende: die stavenkerken bevatten een schat aan houtsnijwerk waar vaak naar verwezen wordt in literatuur over de Noordse oudheid; die De Vries versie van de poëtische Edda is, denk ik, wel het meest bekende voorbeeld. Stavenkerken bevatten vaak ook voorwerpen met rune inscripties, zoals deze doopvont:Qua structuur lijken de gebouwen in de topicopening behoorlijk op elkaar: de gelaagde dakenstructuur waarbij de dakjes van die Kizhi Pogost inderdaad in een uivormige spits toelopen in plaats van in een lineaire  nok. De stavenkerken hebben bovendien eenzelfde type ornamenten op de nokuiteinden als die Aziatische gebouwen. Het geheel aan overeenkomsten doet vermoeden dat de gebouwen uit  dezelfde architectuur stroming voorkomen. Het vreemde is wel dat de meeste van die Japanse kastelen uit periode 1500-1700 komen, de Zilveren Pagode uit de negentiende eeuw en die stavenkerken (ook de Russische soort) uit de periode 1000-1200.
Het verschil in tijdsvak deed mij denken aan een verhaal wat ik ooit een keer van een zwaardsmid heb gehoord: de beste man vertelde mij dat bepaalde cultuurkennis (variërend van architectuur tot smeedkunst en het fabriceren van porselein) zich gedraagt als in de wet van communicerende vaten en dan met name tussen Oost-Azië en West-Europa heen en weer beweegt. Het is me nogal een stelling maar zoiets als dit lijkt één en ander wel te ondersteunen.   

246
Heidense kunst / Hoe denken jullie hierover?
« Gepost op: mei 28, 2014, 08:18:40 pm »
Ik zie overeenkomsten, wat denken jullie?


Afbeelding van de Borgund stavenkerk (bron: http://www.brittanica.com).


Afbeelding van de Silveren Pagode in Phnom Penh (bron: http://www.vnc.nl).


Afbeelding van kasteel Himeji (bron: http://www.hotelclub.com).


Afbeelding van Kizhi Pogost in Karelië (bron: http://susancorso.com).


Afbeelding van entreepoort van kasteel Jia Yu, China (bron: http://www.chinahistoryforum.com).


247
Heidense wetenswaardigheden / Re: Project TaurOs
« Gepost op: mei 28, 2014, 07:14:21 pm »
Als dat lukt, stem ik ook voor de mammoet :yup:

Ik heb ooit ergens gelezen dat er genetisch materiaal van de mammoet geïsoleerd is uit een in het noorden van Rusland aangetroffen ingevroren exemplaar, ik meen dat dit ergens in de jaren '90 was. Er gingen toen ook geluiden op om mammoeten te gaan opkweken. Wat toen tegen één en ander ingebracht werd, is dat er redenen zijn dat deze beesten (denk ook aan de wolharige neushoorn, sabeltandtijger en van die proto giraffes) niet zonder slag of stoot zijn uitgestorven en dat ze compleet onaangepast zijn aan veel situaties en factoren in de huidige wereld zoals klimaat, geëvolueerde ziektekiemen en door mensen aangelegde structuren.
Toegegeven, het idee appelleert wel aan de fantasie.     

248
Mededelingen / Re: Waakvlammen
« Gepost op: mei 27, 2014, 09:09:05 pm »
Wat betekent die 'vuurslag' toevoeging t.o.v. normale leden eigenlijk? Zijn dat leden die gewoon heel veel topics beginnen en reacties plaatsen (als een soort anciënniteitsaanduiding of 'level up') of is het een soort 'waakvlam light'?

249
Heidense wetenswaardigheden / Re: Duiding van het heidendom
« Gepost op: mei 27, 2014, 03:48:48 am »
Trouwens ook nog even een toevoeging vanwege de verwijzingen naar monotheïstische tradities in eerdere reacties.
Als je wat naspeurwerk verricht naar de herkomst van de god van de Joden, Christenen en Moslims dan zal het je al snel opvallen dat er eigenlijk iets anders aan de hand is dan zuiver monotheïstische religie.De Joden zijn een Semitisch volk, die volkeren kennen een religieuze traditie die terug te voeren is op twee oudere tradities: het oude Sumerische polytheïsme enerzijds en met het Perzisch Zoroastristische geloof anderzijds (wat op zijn beurt weer raakvlakken kent met Vedisch Hindoeïsme en Germaans polytheïsme). De naam 'Elohim' , wat een Hebreeuwse godsaanduiding is, schijnt zijn etymologie te hebben in de Sumerische godheid El. El is afkomstig uit hetzelfde godenpantheon als Ishtar en Dagon, een pantheon dat voornamelijk met vruchtbaarheid en water geassocieerd wordt (gezien de geografische breedte waarop het oude Sumer zich bevond alsook haar ligging in het stroomgebied van twee grote rivieren is dat eerder vanzelfsprekend dan opvallend).
In mijn optiek vertoont dit Sumerische pantheon in abstracte zin dus overeenkomsten met de Germaanse Wanen, wat zou kunnen inhouden dat christendom impliciet aan de Wanen toegewijd is. Ik heb dergelijke veronderstellingen wel vaker opgevangen maar deze, vooralsnog ongefundeerde, these komt uit mijn eigen literatuurstudies voort.

250
Heidense wetenswaardigheden / Re: Duiding van het heidendom
« Gepost op: mei 27, 2014, 03:06:56 am »
Het is, op zijn zachtst gezegd, opvallend te noemen dat bijna iedereen die ik spreek en zich  'heiden' noemt die holistische visie lijkt aan te hangen. Zo hebben pantheisten en 'algemene' heidenen altijd meer gemeenschappelijk dan je op basis van de definities zou vermoeden. Ikzelf denk dat de aanwezigheid van oergoden als Ymir, Ouranos en Tengri in de verschillende tradities al aangeven dat er iets gemeenschappelijks aan te duiden moet zijn. Als ik mij niet vergis hebben Noord-Amerikaanse natives en de Australische aboriginals ook devinatoire associaties bij het uitspansel en het 'grote alomvattende.'

251
Heidense wetenswaardigheden / Re: Loki
« Gepost op: mei 27, 2014, 01:32:52 am »
Begrijp me alstublieft niet verkeerd: als een groep mensen een  genootschap wil beginnen dan hebben ze mijn zegen, als groepen fuseren ook. De mensen moeten zich natuurlijk wel prettig voelen bij wat er gebeurt want als dat niet het geval is dan lijkt voortgang zinloos (zie die hele NH-geschiedenis), dit staat wat mij betreft los van zaken als overzichtelijkheid en algeheel kennisniveau. Het is natuurlijk wel zo klaar als een klontje dat ik aan die twee laatste zaken, en dan vooral aan dat laatste, wel een zeker belang hecht.
Maar, de tijd zal ons inderdaad leren hoe heidens Nederland zich op de langere termijn zal organiseren en vormen.

252
Heidense wetenswaardigheden / Re: Loki
« Gepost op: mei 27, 2014, 12:40:06 am »
Op zich is dat een aardige gedachte maar ikzelf heb niet het gevoel dat ik een meer veelzijdig heiden wordt van meer genootschappen en werkgroepen; meer beschikbare groepslabels per heiden produceert niet noodzakelijkerwijs meer of hogere inzichten.  Als iedere groep, bijvoorbeeld, louter de Otten en De Vries versies van de Edda's als bron gebruikt dan kunnen we segregeren totdat we een ons wegen maar wijzer worden we dan niet, wel meer verdeeld   :mrgreen:


253
Heidense wetenswaardigheden / Re: Loki
« Gepost op: mei 26, 2014, 11:52:37 pm »
That, I know maar ten opzichte van christenen, moslims, hindoes, joden, enzovoort is dat natuurlijk te verwaarlozen. Christenen zijn al behoorlijk verdeeld maar heidenen zijn relatief in nog hogere mate gesegregeerd, in tegenstelling tot heidenen in andere landen (denk daarbij met name aan Denemarken, Ierland en IJsland). Het maakt het geheel niet echt overzichtelijk, bedoelde ik met name. Vanuit het perspectief van een Lokitruar is dat wellicht juist het uitgangspunt.......  ;)

254
Heidense wetenswaardigheden / Re: Loki
« Gepost op: mei 26, 2014, 10:21:20 pm »
Misschien geen 'splitsing', maar toch zeker wel verhitte discussies.

Zelf is Loki voor mij de god die mij het meest aanspreekt, want ik hou van zijn grappen en taferelen en ik bewonder hoe hij ook altijd de eerste is die zijn handen vuil durft te maken. En, natuurlijk, zonder hem geen Ragnarök en dus geen nieuwe wereld..

Ik denk dat er weldegelijk van een splitsing gesproken kan worden, iets wat ik nog steeds wel zonde vind. Er zijn al niet zoveel, in meer of minder mate, actieve heidenen.

Verder denk ik dat de Godenschemering ook zonder Loki plaatsgevonden zou hebben, het motief lijkt veel dieper te zitten dan we op het eerste gezicht altijd denken. Loki komt op mij meer over als een katalysator, de oorzaak ligt volgens mij bij het conflict tussen Wodan en Ivalde (de eerst beschreven heer der elven in de Germaanse mythologie); in dat licht lijkt Wodan zijn eigen ondergang te veroorzaken. Wodan is een vreemde godheid die behoorlijk wat rare zaken op zijn conto heeft, niet uitgesproken anders van aard dan Loki volgens mij; hun bloedbroederschap is dan ook niet zo vreemd.

Nogmaals: ikzelf ben niet echt een Loki-fanaat, tegenwoordig ben ik meer geïnteresseerd in handelingen van Wieland en ook vind ik de aard van figuren als Ægir en Wulder wel bepaald fascinerend.

255
Heidense wetenswaardigheden / Re: Kerstening of Germanisering?
« Gepost op: mei 26, 2014, 08:01:03 pm »
Mooie post Mark,
u hed ene kudo verdiend :yup:

Hartelijk dank!  8)
Ik heb er wel even een paar spellingsfoutjes uit verwijderd.

Pagina's: 1 ... 15 16 [17] 18