Heidense oorsprong van moderne feestdagen

Feesten en gebruiken

 

Een flink aantal feestdagen in het jaar, vinden hun oorsprong in oude heidense gebruiken en feesten. Door kerstening van een aantal feesten en gebruiken is regelmatig foutief geconcludeerd dat de feesten van oorsprong christelijk zijn.

We zullen in onderstaand artikel een korte opsomming geven van moderne feesten en hun heidense oorsprong.

Kerstmis

Kerst is een traditioneel feest wat gevierd wordt op 25 december. Volgens de christelijke verhalen is het de geboortedag van de Messias. Het feest is een Lichtfeest – in de 4 weken voor Kerstmis, worden er kaarsen aangestoken op een adventskrans. Langzaamaan gaat de wereld richting het licht – de geboorte van de witte christus. Dat is, beknopt weliswaar, de christelijke variant. Een aantal vragen rijzen als we kijken naar de manier waarop dit gevierd wordt.