Welkom op de site en het forum van Heidevlam.

We zijn een jonge en enthousiaste groep die zich bezighoudt met het Germaanse heidendom in al zijn verschijningsvormen. Dit doen wij in een ongedwongen, vriendschappelijke en vrije sfeer waarin veel bespreekbaar is. Toch zijn er zaken waarvoor geen plaats is op ons forum.
Ten eerste zijn we binnen Heidevlam altijd van mening geweest dat politiek en heidendom strikt gescheiden van elkaar dienen te blijven. Vandaar dat de eerste regel van ons reglement nadrukkelijk vermeldt dat politieke uitspraken, ongeacht van welke politieke richting, niet toegestaan zijn. Dit hebben we gedaan omdat er altijd spanningen en vervelende discussies ontstaan wanneer het wel wordt toegelaten. Deze discussies leiden af van ons doel om een open groep te zijn waarin het heidendom leidend is. Daarom zullen onze moderators altijd ingrijpen wanneer politiek ter sprake komt.
Ten tweede spreken wij ons nadrukkelijk uit tegen iedere vorm van discriminatie en racisme. Binnen Heidevlam wordt dit simpelweg niet geaccepteerd en mocht er sprake van zijn, zullen onze moderators op gepaste wijze reageren. Misschien ten overvloede moet toegevoegd worden dat we ons afkeren van ‘folkish asatru’. In het bijzonder de zienswijze dat een persoon van Noords of Germaans bloed moet zijn voor hij het Germaanse heidendom mag belijden, laat zich niet rijmen met waar Heidevlam voor staat.
Tenslotte rest ons niets anders de bezoekers van onze site vriendelijk te groeten. We stellen jullie bijdragen zeer op prijs. Hartelijk bedankt en wij heffen de hoorn op jullie!