9 jaar Heidevlam, Midzomer


9 jarig jubileum!
Na een zeer geslaagd Midwinterfeest en diverse leuke activiteiten zijn we aanbeland bij Midzomer in ons 9 jarig bestaansjaar!

Heidevlam heeft in het weekeinde van 17-18-19 juni weer een prachtig Midzomerfeest gevierd bij Einskaldir. Dit was een bijzondere viering voor ons allemaal. In 9 jaar hebben we veel mooie momenten meegemaakt! Ook waren er soms diepe dalen- maar samen kwamen we er altijd weer bovenop. Dit gevoel was naar mijn mening ook voelbaar aanwezig. Het was een feest om vooruit te blikken, maar ook terug te kijken- en onze eigen rol in de loop van de Heidevlam geschiedenis te zien. De gesprekken waren weer als vanouds, en gaven wederom inzichten. Hiervoor een persoonlijk woord van dank! In goede hoop voor de volgende 9 jaar, met deze prachtige groep.

En onze kleinste sibbeleden deden ook dapper mee! Er werd naar hartelust meegetoeterd, tot groot vermaak van de hele buurt :). Het was bijzonder om de kroost zo te zien genieten. Iedereen is volgens mij weer opgeladen teruggekomen van Midzomer.

Activiteiten
We hebben vorig jaar en dit jaar ook wat activiteiten en ontmoetingen gehad met Gjallarhoorn, en we voelen een goede klik met deze groep mensen. We hopen wat vaker ook samen op te trekken met hen gedurende activiteiten. Er zijn al gezamelijke heildronken en wandelingen geweest, welke een positief gevoel gaven. We kijken dan ook uit naar gezamelijke inspanningen in dit jaar en daarna.

Onze vieringen zijn weliswaar niet openbaar, maar andere activiteiten zijn dat wel. Sluit dan ook gerust eens aan om kennis te maken met onze groep! Er zal ook weer een wandeling komen in het najaar, dus houdt onze facebook in de gaten.

Verder hoop ik op korte termijn een boekje af te ronden, waarin uitgebreid onze rituelen worden besproken. Persoonlijk wilde ik dit graag vastleggen, als ruim opgezette referentie voor wat wij doen tijdens een viering. E.e.a. is in de afrondende fase. We zullen dit publiceren op de website als het af is.

Vooruitblik

Ik wens alle leden, aanhang en lezers een heilzaam jaar toe en hoop jullie allen weer te zien bij een activiteit of viering.

Heil aan de Sibbe! Heil, aan Heidevlam!

Kezlar